Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza hukukunda temel prensipler, suçta ve cezada kanunilik ve şahsi kusur sorumluluğundan oluşur. Bir fiilin suç olup olmadığı ve cezasının ne olduğu maddi ceza hukukunu ilgilendirir.


Ceza yargılamasında; iddia eden, iddia ve suçlama, suçlanan ve yargılanan sıfatları gündeme gelir, fakat henüz mahkumiyet ve mahkum, yani kesin hüküm ve hükümlü yoktur. Bu durum temel hukuk doktrinlerinden olan suçsuzluk karinesi gereği ortaya çıkmıştır. Suçsuzluk karinesi, bir suçtan dolayı kovuşturulan kişinin, suçluluğu mahkeme kararıyla sabit olmadıkça suçlu sayılmamasını ifade eder.


Bu çerçevede Büromuz; Ceza ve Ceza Usul Hukuku Departmanımız akademisyenlerin de içinde bulunduğu hukukçu kadrosu ile hukukun evrensel ilke ve esasları ışığında, ceza hukuku ve ceza yargılaması hukuku alanında uzmanlaşarak, soruşturma ve kovuşturma işlemleri ile şikayet ve davalarda etkin ve hızlı çözümler sunmaktadır. Ekibimizin bu alanda yıllara dayanan tecrübesi, mevzuata ve mahkeme kararlarına ilişkin geniş bilgiyi uygulamada karşılaştığı yüzlerce hukuki sorunu başarıyla ele alması, bilgi birikimini profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiği değer, temsil ettiği kişilere titiz, sonuç odaklı, başarılı, hızlı ve etkin bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.


İMZA Hukuk ve Danışmanlık Bürosu′nun; kuruluşundan bu tarafa faaliyet gösterdiği ceza hukuku ve ceza yargılaması hukuku, uzmanlık alanlarının başında gelmektedir. Alanında tecrübeye sahip avukatlarımız soruşturmanın başından kovuşturmanın sonuna kadar, sürecin her aşamasını büyük bir itina ile takip etmekte ve müvekkillerini temsil etmektedir.